Pokud jste se rozhodli realizovat stavbu rodinného domu, vzniká vám povinnost zajistit si u stavebního úřadu stavební povolení. Pokud je váš vybraný rodinný dům menší, než 150 m2 zastavěné plochy stačí stavebnímu úřadu jen ohlášení stavby, jehož vyřizovací lhůta je obvykle kratší. Lhůta, kterou si stavební úřad bere na vyřízení stavebního povolení nebo ohlášky je zcela individuální, proto bývá upřesněna během prvotních jednání.

Vydání stavebního povolení předchází mnohdy další řízení (zejména územní) a obstarání stanovisek a dokladů, na jejichž základě je ohlášení nebo stavební povolení vydáno. Mezi tyto dokumenty patří například žádost o povolení inženýrských sítí v komunikaci, vyřízení vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu, doklad o vlastnictví pozemku a celá řada dalších náležitostí.

Uvědomujeme si, že vyřízení veškerých těchto úkonů je časově náročné a většinou se neobejdou bez stavebníka, proto vám veškeré tyto podklady na základě plné moci zajistíme. K tomu je jen nutné, abychom vám předtím dodali kompletní projektovou dokumentaci včetně projektu osazení do terénu s přípojkami a průkazem ENB, protože bez výše uvedených dokumentů nelze zahájit stavební řízení.

V rámci zajištění stavebního povolení jsme schopni dále vyřídit:

  • žádost o změnu stavby před dokončením včetně zajištění příslušné projektové dokumentace
  • žádost o předčasné užívání stavby
  • zajištění oznámení o užívání stavby
  • vydání kolaudačního souhlasu

Máte zájem o vyřízení stavebního povolení? Kontaktujte nás.